Lausa 63% autojuhtidest tegeleb sõidu ajal kõrvaliste tegevustega

Gjensidige tellitud ja NielsenIQ läbi viidud uuringu järgi tunnistab 63 protsenti autojuhtidest, et kasutab sõidu ajal nutiseadet. Enamjaolt kasutavad autojuhid telefoni sõidu ajal navigeerimiseks või hands-free-süsteemiga rääkimiseks, kuid kahjuks kõneleb 14% autojuhtidest ilma käed-vaba-süsteemita ning 4% vastab sõnumitele või isegi e-postile. Kahjuks alahindavad juhid tihtipeale läbitavale vahemaalee kuluvat aega ning ohte. Uuringu tulemused viitavad elustiilist lähetuvale suhtumisele ning selle muutmiseks on kasulik meelde tuletada liikluses kehtivaid ohte. Tähelepanu hajub Tähelepanu hajumine liikluses on oht, mida alahinnatakse seni, kuni satutakse ise õnnetusse. „Infoajastule iseloomulikult on meie tähelepanu ning keskendumine ühele konkreetsele…

Read More