Küsitlus: elektrisõidukit plaanib soetada või juba kasutab 58% vastanuist

Volkswageni tarbesõidukite divisjon korraldas tööautode kasutajate seas küsitluse “Eesti ettevõtete hoiakud elektrisõidukite suhtes”. 32%  vastanuist plaanib soetada elektrisõiduki ja 26% on see juba kasutusel. Ettevõtted ootavad riigilt elektrisõiduki ostutoetust, mida lubatakse alates sügisest, samuti ollakse huvitatud siinse laadimistaristu laiendamisest.

Küsitluses osalejaist 71% andis teada, et neil on elektrisõiduki juhtimise kogemus olemas. Samuti selgus vastustest, et Tallinna ja Harjumaa ettevõtted on elektriliste tarbesõidukite suhtes avatumad. Üle veerandi, 26% vastanutest, on juba ostnud ettevõttesse elektrisõiduki, samas ligi kolmandik plaanib ostu. Elektriauto ostmist ei ole kaalunud või ei ole sellest huvitatud 42% küsitluses osalenuist.

Kinnitust leidis ka, et elektrisõidukite tihedamat kasutamist ja ostuotsuse tegemist kiirendavad riiklik toetus, madalam ostuhind, aku kiirem laadimine ja suurem laadimisjaamade arv. Riigitoetus võib tõeks saada juba sel sügisel, kuna Eesti valitsus töötab välja elektrisõidukite ostmise toetusmeedet kogusummas 1,2 miljonit eurot.

Maris Zoltners, Volkswageni tarbesõidukite müügijuht Balti riikides: “Laadimisvõrk on Baltimaades hakanud arenema ega ole enam takistuseks elektriauto ostmisel. Euroopa Liidu riikides toimub murrang ning hinnanguliselt on 2025-2030. aastal enamik uusi sõidukeid elektrilised. Oleme teadlikud, et paljud ostjad, nii eraisikud kui ka ettevõtted, ootavad elektriauto ostmiseks riigi tuge. See on mõistetav ootus, mis lähiajal Eestis teatud proportsioonis täitub.“

Ettevõtted hindavad elektriautosid keskkonnasõbralikkuse pärast. Küsimusele, millised on elektriautode suurimad eelised, märkis 63% heitgaaside puudumist ja 44% pidas elektriautot jätkusuutlikuks investeeringuks. 26% leiab aga, et elektriautod on paremad, kuna need liiguvad kiiremini.

60,5% vastanutest on seda meelt, et Eestis peaks olema rohkem laadimisjaamu ja 26,3% leiab, et olemasolevad jaamad asuvad neist liiga kaugel. Lisaks näitas küsitus, et elektrisõidukitest huvitatud ettevõtted ei soovi esialgu oma laadimisjaama investeerida. Sellegipoolest on 13% vastanuist juba oma töökohas laadimisjaam ja 50% mõtleb sellele investeeringule tulevikus.

Küsitlusele vastasid Facebooki gruppide ja lehekülgede Møller Auto, Elektriautod Eestis, Eesti Kutselised Roolikeerajad, Wroomer liikmed ja huvilised. Kokku oli vastanuid 38 inimest. 34% vastanuist tegutseb turismi, majutuse ja toitlustuse alal ning 21% transpordi ja logistika alal.

Related posts