Lausa 63% autojuhtidest tegeleb sõidu ajal kõrvaliste tegevustega

Gjensidige tellitud ja NielsenIQ läbi viidud uuringu järgi tunnistab 63 protsenti autojuhtidest, et kasutab sõidu ajal nutiseadet. Enamjaolt kasutavad autojuhid telefoni sõidu ajal navigeerimiseks või hands-free-süsteemiga rääkimiseks, kuid kahjuks kõneleb 14% autojuhtidest ilma käed-vaba-süsteemita ning 4% vastab sõnumitele või isegi e-postile.

Kahjuks alahindavad juhid tihtipeale läbitavale vahemaalee kuluvat aega ning ohte. Uuringu tulemused viitavad elustiilist lähetuvale suhtumisele ning selle muutmiseks on kasulik meelde tuletada liikluses kehtivaid ohte.

Tähelepanu hajub

Tähelepanu hajumine liikluses on oht, mida alahinnatakse seni, kuni satutakse ise õnnetusse.

„Infoajastule iseloomulikult on meie tähelepanu ning keskendumine ühele konkreetsele tegevusele üha rohkem raskendatud. Meil hakkab kergemini igav ning proovime igal hetkel leida enda jaoks midagi huvitavat.“ Gjensidige esindaja lisas: „Seetõttu on näiteks punase fooritule taga tavapärane, et loeme kiirelt mõne uudise, sõnumi või otsime muud tegevust, kuna aeg tundub pikk.“ 

Nutitelefon ei ole ainus tegur, mis pärsib tähelepanu. Lisaks sellele on mitmeid teisi tegureid. äiteks tagaistmel sõitvad lapsed, n-ö pimedad nurgad, väsimus või tervisega seotud asjaolud. Kuigi eelmainitud tegevused on seadusega lubatud, on hands-free-süsteemi, navigatsioonirakendust kasutades või kohvi juues tähelepanu hajunud ja oht õnnetusse sattuda või ise seda põhjustada oluliselt suurem.

Kui kiirelt sa peatud?

Siinkohal toonitas Gjensidige esindaja, et oluline on meeles pidada peatumis- ja pidurdusteekondade erisusi. Peatumisteekonnale tuleb liita juhi reageerimisaeg, sõiduki ning ilmastiku eripärad. Lihtsa valemina läbib juht ohu märkamisest liikudes kiirusel 50 km/h umbes 14 meetrit, pidurdusteekond asulas sellisel kiirusel liikudes on keskmiselt 25 meetrit.

Liiklusõnnetuste arv suurenebd, mistõttu tasub liikluses olla veelgi hoolsam ning jätta kõrvalised tegevused juhi rolli täites eemale. Eesti Liikluskindlustuse Fondi andmetel suurenes tänavu esimeses kvartalis liiklusõnnetuste arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga lausa 9 protsenti. Kuna iga autojuht võib hoolimata sõidustiilist ja -kogemusest liiklusõnnetusse sattuda, siis on kohustuslik sõlmida liikluskindlustus. Lisaks satub statistika järgi liiklusõnnetusse iga kümnes sõiduk. Gjensidige liikluskindlustus hüvitab kahju, mille oled teinud teistele liiklejatele. 

Uuringu käigus intervjueeriti 1600 Eestis elavat 16-64 aastast inimest. Sama uuring viidi läbi Lätis ja Leedus. Positiivse asjaoluna saab tuua välja, et 37% uuringus osalenud autojuhtidest ütles, et ei kasuta kunagi roolis telefoni.

Gjensidige on Põhja- ja Baltimaade suuruselt teine kindlustusgrupp, mis on noteeritud Oslo börsil. Eesti turule sisenes Gjensidige aastal 2006, pakkudes teenust era- ja äriklientidele ning korteriühistutele.

Related posts